barometar


barometar
weather gauge, barometer, air pressure gauge
* * *
• weatherglass
• barometer
• baroscope
• aneroid

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • barometar — bȁrometar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA meteor. instrument za mjerenje atmosferskog tlaka zraka: 1. visinom stupca žive u zrakopraznoj staklenoj cijevi [živin barometar] 2. djelovanjem elastičnog tijela, usp. aneroid FRAZEOLOGIJA barometar …   Hrvatski jezični portal

 • barometarski — bȁrometarski pril. DEFINICIJA kao barometar, na način barometra ETIMOLOGIJA vidi barometar …   Hrvatski jezični portal

 • barometarski — bȁrometarskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na barometar [barometarski maksimum; barometarski minimum] SINTAGMA barometarska tendencija meteor. lokalna promjena tlaka zraka u posljednja tri sata; barometarski gradijent barički gradijent, v.… …   Hrvatski jezični portal

 • Predrag Bambic — Predrag Bambić is an award nominated Serbian film and television cinematographer and producer born August 7 1958 in Belgrade, Yugoslavia. [http://www.montage.co.yu/eng/ Bambić biography at montage.co.yu] ]… …   Wikipedia

 • Europawahl in Bulgarien 2009 — Die Europawahl 2009 fand in Bulgarien am 7. Juni 2009 statt. Nach der eventuellen Ratifizierung des Vertrages von Lissabon würde Bulgarien über 18 Europaabgeordnete verfügen, während ihre Anzahl zurzeit 17 ist. Wahlberechtigt waren 6.293.980… …   Deutsch Wikipedia

 • aneròīd — m 〈G aneroída〉 meteor. barometar koji ima kao osjetnik za mjerenje tlaka aneroidnu kutiju a mjerna skala baždarena je u hPa ili mb; točnost mu je manja od živinog barometra ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȁrometarski — pril. kao barometar, na način barometra …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pòdjeljak — m 〈G ēljka, V pȍdjēljče, N mn ēljci〉 razg. (općenito) oznaka koja dijeli na barometru, termometru i drugim spravama na najmanje označene dijelove [barometar je pao za dvadeset ∼a] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mikrobarometar — mikrobàrometar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA instrument koji u uvećanom mjerilu pokazuje male promjene stanja živina stupca ETIMOLOGIJA mikro + v. barometar …   Hrvatski jezični portal

 • barograf — bȁrograf m DEFINICIJA meteor. aneroidni barometar povezan s automatskim pisačem koji na papirnoj vrpci ili magnetnom mediju neprekidno bilježi promjene tlaka zraka ETIMOLOGIJA baro + graf …   Hrvatski jezični portal

 • bar- — bari , baro DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači koji teži, tlači, koji se odnosi na težinu [barisfera; barometar]; tlako ETIMOLOGIJA grč. barýs: težak; báros: težina, tlak …   Hrvatski jezični portal